PROGRAMINDLÆGUDSTILLINGHVEM ER VI?
  Søg
A05: CO2-neutral transport
Sessionsleder Søren Carlsen, soc@dr.dk

På sessionen kan du høre oplæg fra og debattere med:

- Afdelingschef Torben Kudsk, FDM

- Direktør Klaus Bondam, Cykelisforbundet

- Branchechef Lærke Flader, Dansk Elbil Alliance

Transport af mennesker og gods er ansvarlig for op imod 1/3 af det samlede CO2-udslip, og det betyder, at både de professionelle transportører og den enkeltes adfærd har stor betydning for om de ambitiøse klimamål kan nås. På den nationale politiske dagsorden er el-bilerne i fokus, men realiteten er, at vi både som pendlere og i fritiden kan og skal bruge en bred vifte af transportformer, hvis klimamålene skal nås. Det handler om den samlede mobilitet og om at gøre skiftet mellem forskellige transportformer attraktivt og effektivt for den enkelte. Det handler om gang, cykling, kollektiv trafik og biltransport. Det er ikke enten eller!

El- og hybridbiler er en del af løsningen, men vi ser fortsat en stor stigning i antallet af diesel- og benzindrevne biler, mens andelen af el- og hybridbiler fortsat kun udgør en meget beskeden del af bilparken. Samlet set – uanset drivmiddel – så stiger antallet af personbiler og det skaber trængsel. I Norge, hvor der sælges væsentligt flere elbiler, er der stort fokus på infrastrukturen, der skal gøre det nemt og attraktivt at være bilejer, fx parkering og opladningskapacitet. Men det er ikke uden udfordringer i Norge.

Er fokus på gang, cykling og kollektiv trafik, så handler det bl.a. om det skal være attraktivt af benytte og skifte mellem disse transportformer og bilen; og vælge bilen fra, når det giver mening. Gåturen og cykelturen skal være spændende og sikker, så det er helt afgørende at vi tænker mobilitet og byudvikling sammen.

Med dette afsæt tager vi på denne session fat på disse to hovedspørgsmål:

1) Hvordan sikrer vi, at danskerne, når de pendler til arbejde eller skal transportere sig i fritiden, vælger den mest klimavenlige transport ?

2) Bilerne er kommet for at blive, så hvordan får vi skabt bedre incitamenter til, at danskerne vælger ”klimavenlige biler”? Kan afgiftsstrukturen lægges fast og bruges mere aktivt, så der skabes ro og investeringssikkerhed omkring bilvalget?

Debatten styres af journalist Søren Carlsen

 

TID4. december 2019 13.00-14.30 TILMELDTE34
STEDSal A TEMA
Vejforum 2021 den 8.-9. dec.
Følg Vejforum!
Login
Email:
Kodeord:
Glemt kodeord?
Opret profil
VEJFORUM  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk