Åbning5. december 201810.00-11.30

Sessionsleder
Åbning
Sal A+B+C - Sessionsleder Eva Kanstrup
Udstilling5. december 201811.30-13.00
Udstillingen åbner
Sal H+I+J, vandrehallen og foyeren - Sessionsleder
Session A5. december 201813.00-14.30
A1 Special Session: Asset Management
Salon 30+31 - Sessionsleder Gert von der Ahé
A2: Asfalt
Auditoriet - Sessionsleder Hans A. Muurholm
 • Vejreglerne historiske
 • Lotte Regel Josephsen, YIT Danmark A/S
 • Det gode udbud
 • Frede Amdi, NCC Industry A/S
 • Den grønne vinkel
 • Martin Korsgaard, Colas Danmark A/S
  A3: Vejafvanding
  Sal A - Sessionsleder Bjarne Bylov Jensen
 • Anvisning for arbejder i og omkring klimaveje
 • Gitte Hansen, Orbicon A/S
 • Tilstand og drift af kommunale vejafvandingslednin
 • Lars Bendixen, Orbicon A/S
 • Vejafvanding SKAL på den kommunale dagsorden
 • Morten Andersen, Per Aarsleff A/S
  A4: Parkering og byplanlægning
  Sal D+E - Sessionsleder Katrine Langer
 • Bedre byer
 • Helle Huse, Rambøll Danmark A/S
 • Parkeringssøgende trafik i København
 • Casper Wulff, RAW Mobility
 • Implementering af ny parkeringsstrategi i Odense
 • Kirstine Tommerup, Odense Kommune
  A5 Special Session: Mobility management
  Salon 26+27 - Sessionsleder Pablo Celis
 • Oslos første gåstrategi
 • Anne Bertine Fagerheim, Ukendt
  A6 Workshop: ITS
  Salon 20+21 - Sessionsleder Sven Ole Schmidt
 • Trafikstyring af signalregulerede kryds
 • Harry Lahrmann, AAU
 • Fastlæggelse af sikkerhedstider i signalanlæg
 • Morten Lind Jensen, Via Trafik Rådgivning
  A7 Special Session: Traffic noise - international perspective
  Salon 28+29 - Sessionsleder Hans Bendtsen
  A8: Mobilitet og byplanlægning
  Sal B - Sessionsleder Henriette Kjær
 • Byplanlægning med ”Visual City”
 • Marco Paoli, ÅF Infrastructure Planning A/S
 • Handlingsplan for mobilitet og byrum i Odense
 • Dea Seeberg, Odense Kommune
 • Aalborg Mobilitetsplan 2040
 • Mette Skamris, Aalborg Kommune
  A9: Ekspropriation
  Sal C - Sessionsleder Stig Haumann Langsager
 • Vejen i Vejen og andet nyt om ekspropriation
 • Hanne Mølbeck, Bech-Bruun
 • Ekspropriation til vejanlæg
 • Lars Emil Møller, Silkeborg Kommune
 • Naborettens betydning for nye vejanlæg
 • Mads Sanddal Jeppesen, COWI A/S
  Session B5. december 201815.00-16.00
  B1: Styring af driftsopgaver
  Salon 30+31 - Sessionsleder Britt Bak Odgaard
 • Fra analog til digital drift på 6 mdr i Fredericia
 • Jan Neergaard, Sweco Danmark A/S
 • PUMA - styring af driftsopgaver
 • Thomas Klint Martinsen, Københavns Kommune
  B2: Innovation i asfaltbranchen
  Auditoriet - Sessionsleder Kalle Stærk
 • Wattway og Flowell by Colas
 • Pierre Trotobas, Colas Danmark A/S
 • Asfalt med overskud!
 • Ole Grann Andersson, Teknologisk Institut
  B3: Den gode aftale
  Sal D+E - Sessionsleder Kristine Wallin Jensen
 • Nye AB-regler
 • Niels Jørgen Oggesen, Horten Advokatpartnerselskab
 • Den gode rådgiveraftale
 • Andreas Christensen, Horten Advokatpartnerselskab
  B4: Kollektiv trafik
  Salon 26+27 - Sessionsleder Jane Olesen
 • Førerløse busser i Aalborg Øst – How to?
 • Maria Vestergaard, Aalborg Kommune
 • Ny eksempelsamling om kollektiv bustrafik
 • Mogens Møller, Via Trafik Rådgivning
  B5 Special Session: Fremtidens mobilitet
  Sal B - Sessionsleder Harry Lahrmann
  B6 Round Robin: Supercykelstier
  Salon 20+21 - Sessionsleder Frank Hagerup
 • Koncept og pointgivning for Supercykelstier
 • Signe Helledi, Københavns Kommune
 • Supercykelstier og virksomhedssamarbejder
 • Diana Bern Skyum, Københavns Kommune
 • Evaluering af supercykelstier
 • Anna Garrett, Københavns Kommune
  B7: Klimatilpasning
  Sal C - Sessionsleder Leif Hald Pedersen
 • Byen til Vandet
 • Lisa Melgaard, Vandmiljø Randers
 • Klimatilpasning - hvordan kan vejene bidrage
 • Hanne Kjær Jørgensen, Teknologisk Institut
  B8 Round Robin: Vejen til fremtiden er brolagt med
  Salon 22+23 - Sessionsleder Malene Jensen
 • Fremtidens veje i et byplanstrategisk perspektiv
 • Malene Jensen, Årstiderne Arkitekter
 • Grønne rum udviklet gennem tværfaglige samarbejder!
 • Carina Rosenbech, Årstiderne Arkitekter
 • Bæredygtigt byliv og nye sammenhænge
 • Karen Nørgaard, Årstiderne Arkitekter
  B9: Private fællesveje
  Sal A - Sessionsleder Tim Larsen
 • Private fælles veje
 • Anne Sophie Vilsbøll, Horten Advokatpartnerselskab
 • Private fællesveje
 • René Aggersbjerg, LE34 A/S
  Session C5. december 201816.30-17.30
  C1: Kan vi få mere rabat for pengene?
  Salon 28+29 - Sessionsleder Kalle Stærk
 • Rabatter afhøvling og regnvandsbassiner.
 • Jette Voigt, Vejdirektoratet
 • Seneste udvikling inden for rabat vedligehold
 • Uffe Sørensen, Colas Danmark A/S
  C2 Special Session: Asphalt innovations
  Salon 26+27 - Sessionsleder Hans A. Muurholm
 • Infravation
 • Finn Thøgersen, Vejdirektoratet
  C3 Special Session: Store anlægsprojekter
  Sal B - Sessionsleder Helle Liocouras Nielsen
  C4: Vejtekniske forbedringer
  Auditoriet - Sessionsleder Mia Vedel Müller
 • Vejbump - acceleration og ryk
 • Alexander Kokholm, AAU
 • Turborundkørsler - projektering, kapacitet og trafiksikkerhed
 • Brian Pedersen, Sweco Danmark A/S
  C5 Workshop: Borgerinddragelse
  Salon 20+21 - Sessionsleder Sven Ole Schmidt
 • Erfaringer med spændende borgermøder i Stevns Kom.
 • Noreen Ilyas Din, Sweco Danmark A/S
  C6: Styring af signalanlæg
  Sal D+E - Sessionsleder Bjørn Weitemeyer
 • Når samordning ikke (altid) er løsningen
 • Line Degn Laden, COWI A/S
  C7: Vand på vejen
  Sal C - Sessionsleder Leif Hald Pedersen
 • Skybrudsveje i større byer
 • Jens Richard Olsen, Rambøll Danmark A/S
 • VANDVEJEN
 • Simon Toft Ingvertsen, EnviDan A/S
  C8: Flere på cykel
  Salon 30+31 - Sessionsleder Otto Schiøtz
 • Færdselsundervisning af flygtninge
 • Anne Merete Henriksen, Frederikshavn Kommune
 • Effektkatalog for cykelkampagner
 • Troels Andersen, Odense Kommune
  C9: Ledninger i vejen
  Sal A - Sessionsleder Niels C. Nordvig
 • Revideret udbudsforskrift for Ledningsgrave
 • Caroline Hejlesen, TYRENS A/S
 • Sidste nyt om gæsteprincippet
 • Tue Trier Bing, Horten Advokatpartnerselskab
  Plenum6. december 201809.00-10.00
  Plenum 1: Trafiksikkerhed og adfærd
  Sal A+B - Sessionsleder Frank Hagerup
  Plenum 2: Ledelse i vejsektoren
  Auditoriet - Sessionsleder Jane Olesen
  Session D6. december 201810.30-12.00
  D1 Workshop: Drift og jura
  Salon 20+21 - Sessionsleder Sven Ole Schmidt
 • Miljøretlige aspekter ved drift af veje
 • Therese Hvidberg-Hansen, Vejdirektoratet
  D2: Sikkerhed ved vejarbejder
  Sal A+B - Sessionsleder Kalle Stærk
 • Sikkerhed ved vejarbejder
 • Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet
 • PSS i Praksis - Den gode måde
 • Christa Hansen, Colas Danmark A/S
 • Ulykker ved vejarbejde
 • Thomas Skallebæk Buch, Trafitec
  D3: BIM
  Sal D+E - Sessionsleder Erik Kjems
 • BIM strategi for anlægsbranchen
 • Svend Kold Johansen, Vejdirektoratet
 • BIM i kommunale projekter
 • Casper Gravlev Christensen, COWI A/S
 • Vejsektoren 4.0
 • Erik Kjems, AAU
  D4: Trafikantadfærd
  Auditoriet - Sessionsleder Svend Tøfting
 • Trafiksikkerhed og lysreklamer
 • Carsten Henning Bitsch, Vejdirektoratet
 • Cyklistsikkerhed på dobbeltrettede cykelstier
 • Amalie Petersen, Danmarks Tekniske Universitet
 • Brug af Eye-Track i trafikken
 • Poul Greibe, Trafitec
  D5: Mobilitetsplanlægning
  Salon 26+27 - Sessionsleder Pablo Celis
 • Smart mobilitet og Bylivsindex
 • Charlotte Kjær Petersen, Aarhus Kommune
 • Mobilitetsudfordringer i tyndtbefolkede områder
 • Lars Oksbjerre, Hedensted Kommune
 • Fremtidens Mobilitet - fire scenarier for 2035
 • Henrik Garver, Ukendt
  D6: Trafik ved skoler
  Salon 30+31 - Sessionsleder Garbie Solvang Jørgensen
 • Drone rydder op i morgenkaos ved skole
 • Birger Villadsen, COWI A/S
 • Den kaotiske trafik ved skoler om morgenen
 • Anders Kaas, Atkins Danmark A/S
 • Evaluering af indkørselsforbud ved Tagensbo skole
 • Lárus Agustsson, COWI A/S
  D7: Skal vi grave sammen?
  Salon 28+29 - Sessionsleder Jane Olesen
 • Nye regler i BKG om gravearbejde og LER
 • Lene Merete Priess, Vejdirektoratet
 • Ændring af LER-loven
 • Sofia Bøtker, Bech-Bruun
 • LER-lovens betydning for kommunerne?
 • Heidi Hedegaard, LE34 A/S
  D8 Special Session: Trafikantadfærd
  Salon 22+23 - Sessionsleder Frank Hagerup
 • Dybdeanalyse af knallertulykker
 • Mette Fynbo, Vejdirektoratet
 • Håndbog i trafikantadfærd
 • Ingeborg Storesund Hesjevoll, Ukendt
  D9: Forvaltningsret og infrastruktur
  Sal C - Sessionsleder Stig Haumann Langsager
 • Vejforvaltningsretlige nyheder
 • Anders Valentiner-Branth, Nielsen Nørager
 • Administrativ praksis og forvaltningsrettens krav
 • Ivan Skaaning Hansen, Vejdirektoratet
 • Privat finansiering af offentlig infrastruktur
 • Hanne Mølbeck, Bech-Bruun
  Session E6. december 201813.00-14.00
  E1: Driftsudbud
  Sal D+E - Sessionsleder Britt Bak Odgaard
 • Samlet el. opdelt udbud af kommunale driftsopgaver
 • Erling Kristiansen, MOE A/S
 • Funktionskontrakten i tidligere Skibby Kommune
 • Susanne Baltzer, Vejdirektoratet
  E2: Anlægsprojekter
  Auditoriet - Sessionsleder Helle Liocouras Nielsen
 • Erhvervsområdet Winthersminde, Ishøj Kommune
 • Morten Sejer Bjarndahl, Sweco Danmark A/S
 • 1. år med dynamisk ruderanlæng ved Odense SV
 • Ole Svendsen, Vejdirektoratet
  E3: Signalanlæg
  Salon 28+29 - Sessionsleder Svend Tøfting
 • Første OCIT-udbud i Danmark
 • Bjørn Weitemeyer, COWI A/S
 • Test af overjordisk detekteringsudstyr
 • Rune Lyster, Rambøll Danmark A/S
  E4: Jord og CE-mærkning
  Salon 22+23 - Sessionsleder Tim Larsen
 • Håndtering af overskudsjord
 • Mark Christian Walters, Bech-Bruun
 • Byggevareforordningen og CE-mærkning ved offentlig
 • Per Antvorskov, Vejdirektoratet
  E5: Terrorsikring
  Salon 26+27 - Sessionsleder Henriette Kjær
 • Fredeliggørelse af Middelalderbyen
 • Troels Vorre Olsen, Via Trafik Rådgivning
 • Nye barrierer for universel udformning
 • Jacob Deichmann, Rambøll Danmark A/S
  E6: Trafikantadfærd i signalanlæg
  Sal C - Sessionsleder Lárus Agustsson
 • Termografisk trafiktracking, Trafikal adfærd i GIS
 • Søren Zebitz Nielsen, Sweco Danmark A/S
 • Analyse af rød- og gulkørsler i Aarhus Kommune
 • Mikkel Færgemand, COWI A/S
  E7: Effektiv regnvandshåndtering
  Salon 30+31 - Sessionsleder Leif Hald Pedersen
 • Ny teknologi effektivisere regnvandsbassinerne
 • Nicolaj Thomassen, Orbicon A/S
 • Regnbedet som en Lego-klods
 • Søren Gabriel, Orbicon A/S
  E8: Belysning
  Salon 20+21 - Sessionsleder Katrine Langer
 • Belysning - Samarbejde giver resultater
 • Mads Holm Andersen, COWI A/S
 • Behovstyret belysning i Københavns Kommune
 • Marianne Hornuff, Københavns Kommune
  E9: Hvem råder over vejen?
  Sal A+B - Sessionsleder Stig Haumann Langsager
 • Råden over vej
 • Kim Remme Birkholm, Vejdirektoratet
 • Byens forandring - hvad skal der nu til?
 • Jacob Juhl Harberg, Odense Kommune
  Session F6. december 201814.30-15.30
  F1: Asset Management
  Salon 22+23 - Sessionsleder Bjarne Bylov Jensen
  F2: Landbrugskøretøjer
  Salon 26+27 - Sessionsleder Hans A. Muurholm
 • Måling af vejslid fra landbrugskøretøjer
 • Susanne Baltzer, Vejdirektoratet
 • Asfalt til tungt trafikerede arealer
 • Bjarne Bo Lund-Jensen, NCC Industry A/S
  F3: Vinter
  Sal D+E - Sessionsleder Britt Bak Odgaard
 • Besparelsespotentialer i vintertjenesten
 • Freddy Knudsen, Vejdirektoratet
 • Optimering ifm. Udbud af Vintertjeneste 2018-2022
 • Morten Laugesen, COWI A/S
  F4: Trafikantadfærd
  Auditoriet - Sessionsleder Garbie Solvang Jørgensen
 • Projekt om ændring af cyklisters adfærd
 • Thomas Klint Martinsen, Københavns Kommune
 • Adfærdsdesign på pladser i Aarhus
 • Birger Villadsen, COWI A/S
  F5: Tværgående samarbejder
  Salon 20+21 - Sessionsleder Katrine Langer
 • Samarbejde på tværs ved arrangementer
 • Anette Olesen, Vejdirektoratet
 • Deling af data til trafikinformation
 • Helene Cecilie Kærsgaard, Vejdirektoratet
  F6: Cykeltrafik og byplanlægning
  Sal C - Sessionsleder Otto Schiøtz
 • Husumforbindelsen - cykelsti skaber kvarterløft
 • Jesper Lillelund, MOE A/S
 • Aalborg Skolecykelby
 • Peter Sønderlund, Aalborg Kommune
  F7: Klimaets juridiske udfordringer
  Salon 30+31 - Sessionsleder Jane Olesen
 • VVM i vejprojekter – herunder klimatilpasningsproj
 • Therese Hvidberg-Hansen, Vejdirektoratet
 • Klimasikring
 • René Aggersbjerg, LE34 A/S
  F8 Special Session: Efter ITS-world Congress
  Salon 28+29 - Sessionsleder Svend Tøfting
  F9: Hvor er vejen, og hvor skal den være?
  Sal A+B - Sessionsleder Niels C. Nordvig
 • Hvor er kanten af vejen når vejmyndigheden kigger?
 • Finn Kjær Christensen, Geopartner Landinspektører A/S
 • Lokalplanpligt for vejanlæg
 • Mark Christian Walters, Bech-Bruun
  Vejforum.dk