PROGRAMINDLÆGUDSTILLINGHVEM ER VI?
  Søg
Vejforum 2019: Miljø og klima på dagsordenen!
Miljø og klima står højt på danskernes dagsorden; det viser den igangværende valgkamp med al tydelighed. Infrastruktur, veje og trafik er en del af udfordringen bl.a. som CO2-belastning og trængsel. Men mobilitet er også en grundlæggende forudsætning for vores velfærd og produktivitet. Den dagsorden griber Vejforum 2019, så vi i fællesskab med de mange aktører kan finde løsninger på de ofte sammensatte problemer. Og løsninger er der heldigvis mange af; det handler både om teknik, adfærd og politik. Vejforum 2019 har med dette afsæt følgende 4 udfordringer:

FNs verdensmål: I 2015 vedtog FN de 17 verdensmål, hvoraf mange er helt centrale i forhold til arbejdet med infrastruktur, veje og trafik. Et delmål er, at der ”skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur”. Forskning, klima, bæredygtige byer og sundhed er andre temaer under verdensmålene, der er vigtige i arbejdet i sektoren.Vejforum 2019 sætter fokus på, hvordan vi omsætter FNs verdensmål til konkret handling i arbejdet med infrastruktur, veje og trafik.

Mobilitet: Flere biler og mere trængsel omkring de store byer og centrale trafikårer betyder et stort tidstab, der anslås at koste samfundet 20 mia. kr. om året. Trængslen koster virksomhederne penge og effektivitet og pendlerne spilder tid i trafikken. Og så forøger trængslen miljøbelastningen. Det er alt i alt dyrt og ineffektivt. Der er en bred erkendelse af, at vi ikke kan bygge os ud af problemet, så flere skal køre i samme bil, med bus, tog og på cykel. Vejforum 2019 sætter fokus på, hvordan vi med ændret adfærd og nye teknologier skaber fremkommelighed og effektivitet på vejene.

De store projekter: Dagsordenen er sat med regeringens store udspil om infrastruktur og transport, der skal prioritere investeringerne i de kommende år. En havnetunnel i København, forlængelse af Hillerødmotorvejen, en midtjysk motorvej og mere kapacitet på den østjyske motorvej E45 er blot nogle af emnerne. Fehmern-forbindelsen og en Kattegat-bro er andre store infrastrukturprojekter. Vejforum 2019 sætter fokus på, hvilken betydning de store projekter får for planlægningen og trafikmønstre i kommunerne.

Ny viden og samarbejde: Dialog og videndeling mellem stat, kommuner, entreprenører, rådgivere og forskere skaber løsninger, nye samarbejdsformer og nye arbejdsdelinger, der med internationalt udsyn kan effektivisere og udvikle arbejdet med infrastruktur og mobilitet. Det handler bl.a. om planlægning, anlæg, drift og om, hvordan vi med praktiske løsninger skaber rammerne for, at trafikanterne ændrer adfærd, og sektoren bliver bærerdygtig. Vejforum 2019 sætter fokus på, hvordan ledere og medarbejdere i sektoren kan udvikle samarbejdet.

Tilmeld nyhedsbrev

NYHEDER
Sådan gør du!
Bliv indlægsholder på Vejforum 2019 - send dit bidrag senest den 25. maj
Temaer på Vejforum 2019
Veje, mennesker og teknologi
Det finder du på Vejforum 2019
Indlæg, workshop, round-robin og udstilling
Studerende på Vejforum 2019
Årets bedste studenterprojekt belønnes
Program 2019 - overblik
Veje, mennesker og teknologi
Priser og afbestilling
Alle skal tilmelde sig – også udstillere og indlægsholdere
Hoteller til Vejforum 2019
Mogens Lykketoft om bæredygtig transport:
Login
Email:
Kodeord:
Glemt kodeord?
Opret profil
VEJFORUM  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk