PROGRAMINDLÆGUDSTILLINGHVEM ER VI?
  Søg
Nye kommunale vinde:
HVORDAN BLIVER EN KOMMUNE BÆREDYGTIG?

Tag fat fra en ende af. Det er rådet fra Hørsholm Kommune, som netop har screenet sig selv fra top til bund. De har identificeret en række indsatsområder, der et efter et får en tur i omstillingsmøllen. Først står blandt andet indkøbspolitik og sortering af affald.

Af Mette Bender

Afstanden mellem FN’s 17 mål for bæredygtig udvikling og hverdagen i en kommune kan virke enorm. Katrine Langer er chef for Center for Teknik i Hørsholm Kommune og leder ved Vejforum 2019 den session, der netop handler om at anvende verdensmålene i den offentlige sektor.

”Det er ikke nogen let opgave, for det drejer sig om at ændre adfærd og kultur. En ting er at være enige om teoretiske, politiske mål, en helt anden er at gå ned i de ubevidste holdninger og vaner i organisationen,” siger hun.

I Hørsholm Kommune besluttede man at gå systematisk til værks og som det første screene hele organisationen bid for bid for blandt andet se på bæredygtighed og miljømæssig omtanke.

”Vi har over nogle måneder vurderet os selv på alle områder. Hvor gør vi det godt, hvor har vi fat i noget, hvor halter det, og hvor kan vi blive bedre? Det var godt at gå ud til medarbejderne, så alle bliver klar over, hvad de kan gøre anderledes – og måske stadig lige så godt som nu.”

Bleer og oksekød
Screeningen var et ønske fra en enig chefgruppe og kommunalbestyrelse, fortæller Katrine Langer. Ideen stammer i virkeligheden også fra kommunens borgere, som viser større og større interesse for, hvordan affaldet sorteres, eller hvordan biodiversiteten i kommunen stimuleres.

”Vi har set på små ting som forbruget af plastiktallerkener på plejecentre og på store ting som ønsket om flere børn i kommunen, mere natur og en bedre bymidte. Alle mål er indarbejdet i en udviklingsstrategi, og vi arbejder i fire år ad gangen med en række udvalgte mål,” fortæller den tekniske chef.

”Nu og her har vi for eksempel taget fat i kommunens indkøbspolitik, som er ret konkret og har stor indflydelse på klima og miljø. Med den vedtagne strategi i ryggen er det lettere at nå frem til at budgettere med mere miljøvenlige bleer eller mindre oksekød i maden til de ældre.”

Biodiversitet og LED
På Katrine Langers eget område, Center for Teknik, arbejder kommunen blandt andet med det mål, at flere borgere skal cykle. Der er altså nødt til at være plads til flere cykelstier på budgettet.

”Vi har også en principiel beslutning om, at rabatter og grøftekanter skal have lov at stå mere vildt for at gavne biodiversiteten. Det kunne vi ikke have besluttet for nogle år siden, der skulle det hele helst ligne en golfbane, men de holdninger er vendt. Besparelsen kan måske gå til planen om at skifte til eldrevet maskinel.”

Lige om lidt bliver de første busser i kommunen eldrevne. Vejbelysningen i Hørsholm Kommune overgår til LED og intelligent styring, der sænker lysstyrken, når der er få eller ingen trafikanter på vejen. Det er en bæredygtig investering, der på sigt tjener sig selv ind, forventer Katrine Langer.

”Når vi skal bygge eller reparere veje, må vi se på, om vi kan etablere nedsivning, om materialerne er bæredygtige, og om vi kan genbruge den gamle vej. Bæredygtighed skal ind som krav i vores udbud, og i første omgang bliver projekterne måske dyrere, fordi det hele endnu ikke er standard,” siger hun.

Planen er at måle på resultaterne hvert fjerde år. Strategien er først lige ved at være besluttet, og snart går startskuddet. Mange virksomheder i kommunen er med på ideen og samarbejder om bæredygtige tiltag,

”Vi ser i Center for Teknik også på vores bygninger og institutioner. Velux, der holder til i kommunen, har hjulpet os med løsninger, der giver mere naturligt lys og sparer strøm i dagtimerne.”

Affaldssortering og kystsikring
Hørsholm Kommune er frygteligt bagud med affaldssortering, beklager Katrine Langer.

”Borgere, der flytter hertil, synes, at vi er gammeldags, men der har indtil nu været skepsis blandt politikerne. Nu har vi på genbrugsstationen – som en overgangsordning til sortering på matriklen – etableret en fraktion, hvor man kan sortere.”

I skolerne skal børnene lære at affaldssortere. Klimasikring er på vej i de tættest bebyggede byområder i kommunen. Hørsholm har desuden en del kyst, som ikke har kunne sikres, fordi grundejerne ikke ville samarbejde.

”Det vil de nu, fordi de kan se, at det er nødvendigt for at sikre deres ejendom. Der er samlet set mange nye vinde, og det bliver spændende at se det hele folde sig ud de kommende år,” siger Katrine Langer.

SAL C - TOR 10.00 >>
KONTAKT VEJFORUM
Sekretariatet
Organisationen
Nye tider for Vejforum 2020!
Følg Vejforum!
Login
Email:
Kodeord:
Glemt kodeord?
Opret profil
VEJFORUM  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk