PROGRAMINDLÆGUDSTILLINGHVEM ER VI?
  Søg
Storstrømsbro som samlesæt:
GIGANTISKE LEGOKLODSER AF BETON

Byggeriet af den nye Storstrømsbro starter for alvor i begyndelsen af 2020. Entreprenøren SBJV bygger de gigantiske betonelementer i en fabrik på Masnedø og stabler dem som legoklodser til bropiller. En særlig kran monteres på bropillerne og løfter elementerne til selve brodækket op på plads.

Af Mette Bender

Danmark er et land med mange broer, og brobyggeri er en velkendt opgave for Vejdirektoratet og projektchef Niels Gottlieb. Den nye Storstrømsbro skaber dog historie på to måder. For det første er jernbanespor og bilbaner ikke fordelt på to parallelle broer, men samlet på en enkelt.

”Det er meget sjældent set. Ingeniørernes beregninger viste tidligt i projekteringen, at denne fremgangsmåde gav betydelige besparelser i forbrug af materialer. Derfor tog vi beslutningen, som også har æstetiske fordele. Broen får kun én søjlerække, hvilket giver et flottere og lettere udseende,” siger Niels Gottlieb.

Entreprisen udføres af italienske Storstrøm Bridge Joint Venture, SBJV, som står for ideen til den anden nyskabelse: I stedet for at anvende en flydekran, når brofagene skal placeres på pillerne, vil SBJV montere et hejsesystem øverst på bropillerne til at løfte de elementer, der skal danne dækket.

”Metoden har ikke været anvendt herhjemme før, så det er klart, at vi er spændte. Hvert af de 48 elementer til brodækket er 73 meter lange og vejer omkring 4000 tons, så det er ikke så godt, hvis vi taber dem,” anfører Niels Gottlieb.

Ud over kajkanten
Den nye Storstrømsbro blev vedtaget allerede i 2013. Derefter fulgte år med VVM-undersøgelser, udbud og planlægning. I februar 2018 skrev Vejdirektoratet kontrakt med SBJV. Den nye bro erstatter en forældet, eksisterende forbindelse over Storstrømmen og er en del af den fremtidssikrede, dobbeltsporede jernbaneforbindelse til Lolland og Femern i Tyskland.

”Dermed forbedres muligheden for at flytte gods på skinner mellem Skandinavien og resten af Europa væsentligt,” siger Niels Gottlieb.

Han ser brobyggeriet som et samlesæt af gigantiske betonelementer, der produceres på en særlig fabrik med meget store produktionshaller. Fabrikken er bygget til formålet af SBJV. Den er placeret på Masnedø ved Vordingborg Havn og allerede i funktion.

”Vi er så langt, at de første elementer til fundamentet i starten af 2020 vil være støbt og klar til at blive rullet ud over kajkanten til pramme og sejlet ud og placeret på havbunden. Herefter bygges bropillerne op af elementer, der stables og støbes sammen med underliggende elementer.”

Arbejdspladser og arbejdsmiljø
Forud for byggeriet er havbundssedimenter gravet bort, og undergrunden befæstes med stabile puder af grus. Under fire af de i alt 44 piller er betonpæle banket i havbunden som fundering af en lidt svagere underbund.

Forinden har SBJV bygget et nyt kajanlæg, som kan håndtere udsejlingen af de monstrøst store betonelementer til byggepladsen på havet. Kajanlægget vil, når broen står færdig, indgå i en planlagt udvidelse af havneanlægget i Vordingborg.

”Byggeriet skaber allerede nu mange nye lokale og regionale arbejdspladser, men også store muligheder for at udvikle området som følge af broen og det nye havneanlæg. Oplandet syd og nord for broen får væsentligt bedre muligheder for transport af varer med jernbane og især lastbiler,” forklarer Niels Gottlieb.

Den nye Storstrømsbro bliver knap fire kilometer lang og dermed den tredjestørste i Danmark efter Storebælts- og Øresundsbroen. På Vejforum 2019 vil Niels Gottlieb fortælle om Vejdirektoratets fornyende tiltag i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed i forhold til alle med adgang til byggepladsen.

”Vi bruger et interaktivt computerspil, der indeholder en virtuel byggeplads, der ligner den rigtige byggeplads og er udviklet af Rambøll. Det er endnu for tidligt at se effekten, men medarbejderne har taget positivt imod undervisningsformen, så jeg er sikker på, at resultaterne nok skal vise sig.”

SAL D+E - TOR 11.30 >>
KONTAKT VEJFORUM
Sekretariatet
Organisationen
Nye tider for Vejforum 2020!
Følg Vejforum!
Login
Email:
Kodeord:
Glemt kodeord?
Opret profil
VEJFORUM  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk