PROGRAMINDLÆGUDSTILLINGHVEM ER VI?
  Søg
Afgående redaktør og formand Svend Tøfting:
Vejforum er branchens rockkoncert

Det er nok ikke for meget at kalde Svend Tøfting for vejbranchens grand old man. Han siger nu farvel til sine opgaver i forbindelse med Vejforum, magasinet Trafik & Veje og ITS Danmark. Her rapporterer han også fra årets ITS-kongres i Bella Center.

Af Mette Bender

”Min kongstanke var at samle hele vejsektoren en gang om året. Formålet var at styrke netværket i branchen og dele viden til gavn for alle,” siger Svend Tøfting, manden der opfandt Vejforum og nu takker af.

Planen lykkedes. Siden første Vejforum i 2001 er konferencen vokset i omfang og niveau til et forum med over 1000 deltagere og op mod 100 danske og udenlandske oplægsholdere. Platformen står stærkt og samler hvert år den danske vejsektor.

”Der er jo nærmest udsolgt efter tre timer, det svarer til en rockkoncert. Både deltagere og udstillere skal være hurtigt ude for at få de gode pladser. Det er unikt, at alle er delegerede. Udstillere kan frit gå ind og høre foredrag, og standene er så billige, at alle har råd,” fortæller Svend Tøfting.

Når man drikker en øl sammen
Svend Tøfting tog i 1999 som ansvarshavende redaktør for Dansk Vejtidsskrift og ansat i Nordjyllands Amt initiativ til at få etableret en fælles platform for vejsektoren. Han var ankermand for de 10 møder, der gik forud for det første Vejforum i 2001.

Ideen var at kitte Vejdirektoratet, kommunerne og de daværende amter sammen. Han blev Vejforums første formand – en opgave, der siden er gået på skift. Senere kom industrien og de rådgivende virksomheder med i samarbejdet.

”For mig har det været vigtigt, at Vejforum ikke blev styret af en enkelt organisation. Derfor er bestyrelsen sammensat, så alle dele af sektoren er repræsenteret og ejer Vejforum i fællesskab,” siger Svend Tøfting, der i al beskedenhed ser konferencen som sit livsværk.

”Vejforum giver os fælles oplevelser. Der sker noget, når man mødes på tværs om et fagligt indhold og også tager sig tid til at spise middag og drikke en øl sammen.”

Netværksmanden Svend Tøfting ser gerne, at konferencen på sigt lægges sammen med undervisningsorganisationen VEJ-EU, der i dag er en selvstændig forening med egen bestyrelse og praktisk og økonomisk ansvar for Vejforum.

”Min vision er at få etableret en bred fælles organisation med fire søjler: konference, uddannelse, formidling og rekruttering med en bestyrelse og formand valgt af sektoren. Navnet kunne passende være Vejforum.”

Ny redaktør på Trafik & Veje
Svend Tøfting blev i 1989 ansvarshavende redaktør for dansk Vejtidsskrift – nu Trafik & Veje. Han har siden da bestredet denne post på det vejfaglige magasin, der ganske som Vejforum opererer på tværs af sektoren. Også her lægger han an til farvel. Fra nytår overtager Pablo Celis fra Celis Consult redaktørposten.

”Pablo er i forvejen direktør for Trafik & Veje. Han er ekstremt velkvalificeret og kender magasinet indgående. Det bliver hans opgave at fortsætte arbejdet og få det hele til at hænge sammen på kryds og tværs. Jeg er sikker på, at det vil lykkes,” siger Svend Tøfting.

ITS-kongressen i Bella Center
Svend Tøfting er bestyrelsesformand i ITS Denmark og bestyrelsesmedlem i det europæiske Ertico – ITS Europe. Her stopper han også, nu hvor pensionen står for døren. ITS står som bekendt for Intelligente Trafik Systemer. Siden den europæisk ITS-kongres i Aalborg, har Svend Tøfting arbejdet for at få den globale ITS-kongres til Danmark. I år lykkedes det.

”Det har været den bedste ITS-kongres nogensinde. Jeg ved godt, at jeg ikke er upartisk, men vi har fået virkelig gode tilbagemeldinger. Udstillingen var kæmpestor og ekstremt velbesøgt med 10.000 deltagere,” siger en begejstret Svend Tøfting.

Bella Center var efter hans mening den perfekte ramme, fordi alle demonstrationer var inden for gåafstand af udstilling og kongres.

”Jeg tror, at den danske lidt afslappede tilgang bidrog til god stemning. Højdepunktet var efter min mening præsentationen af den danske ’Min rejseplan’, en udvidelse af ’Rejseplanen’, der forsøgsvist og som den første i verden kobler offentlig transport med private transportmidler som taxi, delebil og cykeludlejning.”

’Min rejseplan’ havde over 125.000 daglige forespørgsler under kongressen, som tilbød fri transport i hovedstadsområdet. 4.500 har downloadet forsøgs-appen.

”Gennem denne form for ’seamless travelling’ er ITS i stand til at øge bevidstheden og påvirke folk til at ændre vaner. ’Min rejseplan’ er nu på vej til at blive landsdækkende som en del af ’Rejseplanen’. Jeg er stolt af at have været med til at udvikle den,” siger Svend Tøfting, der ved kongressens VIP-middag modtog en hæderspris fra Ertico for sit arbejde med verdenskongressen og ITS gennem mange år.

”Jeg har vel også arbejdet i 10 år for at virkeliggøre kongressen, som lykkedes på alle måder. Københavns Kommune lagde ryg til, og det er jeg taknemmelig for. Vi havde desuden et godt samarbejde med de nordiske lande, som har støttet os på alle måder. For mig er det fantastisk, når samarbejde lykkes og skaber fornyelse.”

KONTAKT VEJFORUM
Sekretariatet
Organisationen
Sæt kryds i kalenderen!
Følg Vejforum!
Login
Email:
Kodeord:
Glemt kodeord?
Opret profil
VEJFORUM  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vejforum.dk  |  info@vejforum.dk