PROGRAMINDLÆGUDSTILLINGHVEM ER VI?
  Søg
Tænk trafikstøj med i planlægningen
Af Michael Nørgaard

Trafikstøj er stærkt generende, giver helbredsskader og kan forårsage sygdom og tidlig død! Budskabet rammer med jævne mellemrum overskrifterne i medierne, men hvad kan sektoren og fagfolkene gøre ved problemet som blot ser ud til at stige?

Støjkortlægning viser, at 120.000 mennesker er belastede af støj fra statsveje og at 30.000 tilmed er stærkt belastede af støj. Mange kommuner har også lavet støjkortlægning, og det anslås, at op mod 700.000 mennesker har gener i forskelligt omfang fra kommuneveje. Senest har WHO strammet støjanbefalingerne, og det vil betyde, at endnu flere vil være ramt. Både Vejdirektoratet og mange kommuner har lavet støjhandlingsplaner.

Situationen gør Vejforums specialsession om trafikstøj topaktuel. Sessionsleder og støjekspert Hans Bendtsen, Delta Akustik, peger på et par centrale emner som præsenteres på sessionen.

"Meget støj opstår, når der er kontakt mellem dæk og asfalt, så derfor er der i årevis forsket og lavet forsøg med støjdæmpende asfalt. Støjdæmpende asfalt har et kæmpe potentiale. Den meste effektive type kan dæmpe støjen op til 10 dB. Men her er pris og holdbarhed er stadig et problem", siger Hans Bendtsen.

"Når vi taler dæk, så er der også stor forskel på, hvor meget de støjer, men de mest støjsvage dæk kan reducere støjen med 1 til 1,5 dB. Udfordringen er, at den gældende mærkningsordning ikke er effektiv, så det er svært for bilejerne at orientere sig og købe de mest støjsvage dæk. Det er et EU-spørgsmål som der arbejdes med", fortæller Hans Bendtsen.

Og så er der naturligvis en lang række foranstaltninger i form af støjskærme, overdækning, nedgravning af nye veje og indretning af byrum, der kan reducere støjgenerne fra trafikken.

"Hamborg kan byde på en række spændende løsninger. Fx det såkaldte ”Hafen City Fenster”, et vindue, der både kan være åbent og skærme af for støjen. I sammenhæng med udbygningen af motorvej A7 mod nord fra Hamborg overdækkes visse strækninger på 3-4 km. Det giver både en total støjdæmpning , skaber sammenhæng i byområdet på tværs af motorvejen og giver plads til mere boligbyggeri, hvorved grundsalg kan være med til at finansiere støjdæmpningen", fortæller Hans Bendtsen.

Gode råd til kommunerne
Støjdæmpende foranstaltninger kan være kostbare for kommunerne, så derfor lyder rådet fra støjeksperten Hans Bendtsen:

- Få styr på trafikstøj med kortlægning og en god handlingsplan.

- Tænk støjdæmpning ind i alle tænkelige forhold, steder hvor man alligevel er i gang. Det kan være i sammenhæng med kommunale byggerier eller beplantning på friarealer, men også når man som myndighed, laver lokalplaner, giver byggetilladelser eller er i dialog med boligselskaber om facade renovering mv.

- Mange har interesser i støjdæmpning, så grundejerforeninger og boligselskaber kan være vigtige samarbejdspartnere. Gribes det rigtigt an, kan det give medejerskab til udfordringen og vi har set eksempler på, at støjdæmpende foranstaltninger samfinansieres mellem kommune og bolig/grundejerforeninger.

På special sessionen A7 "Traffic noise - international perspective” kan du høre oplæg fra Dr Luc Goubert (BE), Senior researcher Belgian Road Research Centre, Dipl.-Ing. Christian Popp (DE), Direktør for Lärmkontor GmbH, Jakob Fryd (DK), Danish Road Directorate.

Se session A7
KONTAKT VEJFORUM
Sekretariatet
Organisationen
Sæt kryds i kalenderen!
Følg Vejforum!
Login
Email:
Kodeord:
Glemt kodeord?
Opret profil
VEJFORUM  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vejforum.dk  |  info@vejforum.dk