PROGRAMINDLÆGUDSTILLINGHVEM ER VI?
  Søg
Pas på pengene:
Asset Management handler om politik

Asset Management handler om at optimere værdien af aktiver og bygger på indsigt i samspillet mellem politisk strategi, teknik, økonomi og analyse. Daniël Pairon er global leder for Asset Management i KPMG og udfolder ved Vejforum 2018 de komplekse sammenhænge på session A1.

Af Mette Bender

Veje og broer er fælles værdier. De offentlige myndigheder, der ejer bygninger og anlæg, beslutter løbende, hvordan de investerer i og vedligeholder infrastrukturen, og det kan ske mere eller mindre bevidst. Gennemtænkte strategier og fyldestgørende data giver større effektivitet og besparelse.

Daniël Pairon er global leder af Asset Management i KPMG med hovedsæde i Antwerpen, Belgien. Han taler ved Vejforum 2018 om Asset Management. Fokus vil være på struktureret synergi mellem politik, strategi, budget, analyse og tilsyn.

”For os er opgaven i første omgang at vurdere, hvor langt en given vejmyndighed er på sin ’asset management-rejse’. Det vil sige, hvor bevidst et grundlag beslutninger om fysiske aktiver træffes på. Derpå er målet at optimere og nuancere grundlaget for beslutninger,” siger Daniël Pairon.

Han peger på, at store dele af den vesteuropæisk infrastruktur er bygget under det økonomiske opsving i årtierne efter Anden Verdenskrig. Derfor nærmer den sig nu – eller har allerede passeret – sin udløbsdato.

”For ejerne af infrastrukturen er opgaven at geninvestere og vedligeholde, samtidig med at behovet for infrastruktur stiger og ændrer sig. Alle udfører Asset Management, men ikke alle gør det lige bevidst, og ikke alle har de nødvendige redskaber til at estimere aktivernes ’performance’og forudsige konsekvenser af forskellige valg,” forklarer Daniël Pairon.

Synliggør konsekvenser af valg
KPMG anvender en ’Asset Management Decision Making Model’, som integrerer de mange relevante aspekter. Herunder et kalkuleret niveau af risiko, bedst mulig anvendelse af begrænsede økonomiske ressourcer og nationale og internationale krav til standard.

”Udfordringen er at fastlægge baselines og finde det rette ambitionsniveau. Når det gælder danske kommuner, er samarbejdet med det politiske niveau meget centralt. Her hjælper Asset Management til at synliggøre konsekvenserne af valg og beslutninger,” siger Søren Skovgård Møller, dansk leder for Asset Management i KPMG.

Gode beslutninger bygger desuden på detaljeret viden om planlagt gravearbejde fra ledningsejere og forståelse for borgere og erhvervslivs transportbehov. Afstanden mellem det politiske niveau og det reelle arbejde med de fysiske aktiver skal helst være så lille, så viden flyder frit.

I Danmark anvender mange kommuner Asset Management-modellerne RoSy eller Vejman.dk.

”Det vil sige, at de faktisk har de data, de behøver. Derfra handler det om at bruge disse data på den bedst tænkelige måde. Jo mere begrænsede midlerne er, jo flere bevidste valg skal der tages,”siger Søren Skovgård Møller.

Vedligeholdelse og stuepigearbejde
Vejdirektoratet anvender et mere kompliceret system end kommunerne og er netop ved at opgradere. Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldts opgave er blandt andet at sikre kvalificerede og bevidste prioriteringer.

”Motorvejene udgør fem procent af det samlede offentlige vejnet, men står for halvdelen af trafikken, så statsvejene tager det store læs. Vi har derudover blandt andet 3.500 bygværker, hvoraf de 62 er større broer eller tunneler, og desuden skilte, trafikstyring og toiletbygninger. Vi arbejder med tilsyn og prognoser samt nedslidningskurver for bygværker og belægninger, siger Michael Kirkfeldt.

”Vejdirektoratet har målevogne, som regelmæssigt gennemkører nettet og registrerer vejenes tilstand. Snart skifter de til laserbaserede målevogne, der vil give endnu mere præcise data og dermed endnu bedre beslutningsgrundlag for vedligeholdelsesindsatsen.

Michael Kirkfeldt og hans folk skelner mellem kapitalbevarende vedligeholdelse og den løbende drift, som han kalder stuepigearbejde – det vil sige fjernelse af affald og lignende.

”Vi har kun én pose penge og må konstant prioritere knivskarpt. For os er målet at udføre præcis den mængde vedligeholdelse, der skal til for at sikre økonomisk optimal vedligeholdelse, så vi ikke opbygger efterslæb på vores belægninger eller bygværker og dermed sender regningen videre til vores børn.

KPMG’s chef for Asset Management, Daniel Pairon, holder oplæg ved Vejforum 2018. Han var med på ITS-konferencen i Bellacentret i september, hvor han sammen med Sund og Bælt fremlagde principper for modeller, der optimerer investering i og vedligeholdelse af fysiske aktiver.

Michael Kirkfeldt er anlægs- og driftsdirektør i Vejdirektoratet. Her har han blandt andet ansvar for, at de rette beslutninger for vedligeholdelse af belægninger og broer bliver truffet på korrekt grundlag.

Se session A1
KONTAKT VEJFORUM
Sekretariatet
Organisationen
Sæt kryds i kalenderen!
Følg Vejforum!
Login
Email:
Kodeord:
Glemt kodeord?
Opret profil
VEJFORUM  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vejforum.dk  |  info@vejforum.dk