PROGRAMINDLÆGUDSTILLINGHVEM ER VI?
  Søg
Hold kæft, hvor er det spændende:
- kan vi bruge samme løsning hos os?

Vejforum skal præsentere de ypperste idéer og danne platform for samarbejde og netværk. Ny formand Eva Kanstrup er direktør i Herning Kommune og ser gerne mere drift og metode på Vejforums dagsorden.

Af Mette Bender

Hvad skal vi egentlig med Vejforum? Nyvalgt formand for Vejforum Eva Kanstrup har et bud, som hun vil fortælle om i sin velkomsttale for Vejforum 2018 den 5. december i Nyborg. Hendes nøgleord er inspiration, samarbejde og netværk.

”Vi skal gå fra Vejforum med en følelse af, at hold kæft, hvor var det spændende at høre om dét emne og tale med dén person. Vejforum skal præsentere de ypperste nye ideer på nationalt og internationalt plan. Ikke kun innovative opfindelser, men også innovative metoder til drift. Vi skal opdage nye muligheder for samarbejde og finde nye samarbejdspartnere.”

Eva Kanstrup er direktør for Teknik og Miljø i Herning Kommune og medlem af bestyrelsen i Kommunalteknisk Chefforening med ansvar for vejområdet. Hun afløser divisionschef Kim Schwartzlose fra den rådgivende ingeniørvirksomhed MOE A/S og sidder som formand de næste tre år.

”Med mig på posten vil kommunernes hverdag komme til at præge dagsordenen. Formålet med Vejforum er naturligvis det samme, som det altid har været. Men jeg forestiller mig, at vi de kommende år vil inddrage flere, nye løsninger, der vedrører strategier for hverdagens drift og vedligeholdelse.”

Drift og strategi som fokusområde
Kommunerne står med et gigantisk vedligeholdelsesefterslæb, der netop er opgjort til 3,9 mia. kr. og udgør et anseeligt samfundsmæssigt problem. Eva Kanstrup ser gerne, at Vejforum er med til at præsentere nye innovative driftsmetoder, der kan støtte kommunernes i deres kamp for at bringe vejenes forventede restlevetid op på et passende niveau.

”Som vejmyndighed er kommunerne interesserede i metoder og strategier på højt fagligt niveau. Nye måder at gøre tingene på. På Vejforum kan vi møde aktører fra ind- og udland, der er foran os selv og kan inspirere os til nye løsninger.” For det, der virker det ene sted, virker måske også det andet, påpeger den nye formand. Eva Kanstrup står også for det vigtige budskab, at stat og kommuner er nødt til at se på vejnettet som et samlet fælles vejnet, uanset hvem der er myndighed eller aktør i et konkret område. ”Tænk nu, hvis nabokommunen eller Vejdirektoratet allerede har opfundet den dybe tallerken i form af en ny innovativ løsning eller en ny og mere effektiv driftsmetode? Vi skal lære af hinanden og se infrastrukturen i Danmark som en helhed.”

Samkør opgaver over grænser
Eva Kanstrup ser for sig, at vejmyndigheder på Vejforum og i diverse samarbejdsfora forbedrer det netværk, der kan optimere vedligeholdelses- og anlægsopgaver, der passerer kommune- og sektorgrænser.

”Vi kan ikke bare køre i egne baner, men har ansvar for at skabe gode fælles løsninger for trafikanterne. Borgerne skal helst ikke kunne mærke, når de passerer en grænse mellem to aktører. Hvorfor ikke samkøre drift og anlæg? Kommuner og Vejdirektoratet kan indgå i fælles udbud og dele maskinel og vintervagter.”

Det kan på den korte bane betale sig at bruge tiden på det samarbejde, der sparer tid, penge og møje på den lange bane, mener Eva Kanstrup

”Når vi hver især kommer hjem fra Vejforum, skal vi huske at kontakte de personer og aktører, vi vil indhente mere viden fra eller overvejer samarbejde med. Det er så vigtigt, at alle de nye ideer kommer med hjem og bliver en del af hverdagen, så vi ikke bare fortsætter, som vi plejer.”

KONTAKT VEJFORUM
Sekretariatet
Organisationen
Nye tider for Vejforum 2020!
Følg Vejforum!
Login
Email:
Kodeord:
Glemt kodeord?
Opret profil
VEJFORUM  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk