PROGRAMINDLÆGUDSTILLINGHVEM ER VI?
  Søg
Sådan gør du!
Bliv indlægsholder på Vejforum 2020 - send dit bidrag senest den 20. august
Du skal vælge, hvilken type bidrag, du ønsker at foreslå. Du kan vælge at bidrage med et indlæg eller en workshop. Klik på knappen til højre og læs mere.

Når du har valgt typen, skal du vælge et af Vejforums to emner:

» Planlægning, trafik og transport
» Udbud, anlæg og drift

Til hvert emne er knyttet en række temaer. Klik på knappen til højre og læs mere.

Når du har valgt type, emne og tema, skal du beskrive dit bidrag i en sammenfatning. Bekskrivelsen afhænger af den valgte type, og du skal tilpasse din beskrivelse til dit valg. Der skal indsendes en sammenfatning på en halv A4 side som en pdf fil. Sammenfatningen skal beskrive formål, fremgangsmåde og vigtigste resultater. Specielt skal omtales, hvad der er nyt inden for området. Det er vigtigt, at du giver en kort, præcis og fyldestgørende sammenfatning af dit bidrag, da det alene er den, som danner grundlag for faggruppens vurdering af dit forslag.

Vi giver besked senest den 30 september, om bidraget er accepteret. Du vil så få besked om, hvem der er din kontaktperson i faggruppen, som kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til vurderingen.

Opdatering af sammenfatning
Hvis bidraget godkendes, kan du opdatere sammenfatningen, hvis der er behov for det. Opdateringen erstatter den tidligere fremsendte sammenfatning. Hvis det er nødvendigt at ændre emne eller indlægsholder, skal du kontakte Vejforum.

Tilmelding og opdatering sker på www.vejforum.dk Vejforum registrerer én ansvarlig indlægsholder for hvert bidrag. Den ansvarlige indlægsholder har gratis adgang til Vejforum den dag, indlægget holdes. Er der to, som deler et indlæg, er det kun den ansvarlige indlægsholder, som kommer gratis med. Den ansvarlige indlægsholder skal sørge for at skrive og opdatere sammenfatningen og præsentere indlægget ved Vejforum. Er der flere indlægsholdere til et indlæg, skal det aftales med sessionslederen inden Vejforum.

Vejforum registrerer én fagligt ansvarlig for hver workshop. Den fagligt ansvarlige skal i samarbejde med sessionslederen planlægge og gennemføre workshoppen, herunder lave aftaler med eventuelt andre medvirkende. Den fagligt ansvarlige for workshoppen deltager gratis den dag, workshoppen gennemføres. Andre medvirkende deltagere skal betale, hvis de ønsker at deltage i Vejforum udover workshoppen.

Dialog med sessionslederen
Din kontaktperson i faggruppen vil så vidt muligt også blive din sessionsleder. Dialog med sessionslederen inden Vejforum vil tage udgangspunkt i sammenfatningen. Indlægsholderen tilbydes vejledning og vurdering af præsentationen, der kan registreres under opdatering af bidraget. Hvis faggruppen ikke har nogen bemærkninger til den uddybende sammenfatning eller præsentationen, forventes det, at indlægsholderen præsenterer sit bidrag på Vejforum.

Præsentationen skal senest 14 dage før Vejforum sendes til sessionslederen, så sessionen kan forberedes. Du finder sessionslederens e-mailadresse i programmet på www.vejforum.dk. Du skal selv medbringe din præsentation til Vejforum. Vejforum tilbyder alle indlægsholdere et præsentationskursus.

Faggruppe
Alle indkomne forslag til bidrag vurderes af faggruppen, der sammensætter det endelige program for Vejforum og vælger udstillere, hvis der er flere, som ønsker at udstille, end der er plads til.

Du kan se kontaktoplysninger for Faggruppens medlemmer i KONTAKT VEJFORUM til højre

Copyright og ophavsret:
Ved accept af bidrag til Vejforum erklærer indlægsholdere sig indforstået med, at indlægsholdere selv er ansvarlig for copyright til det anvendte materiale, og selv bærer ansvaret i forhold til krænkelse af ophavsret.

HVILKEN TYPE BIDRAG >>
SE TEMAER 2019 >>
KONTAKT VEJFORUM
Sekretariatet
Organisationen
Vejforum 2020 er aflyst!
Følg Vejforum!
Login
Email:
Kodeord:
Glemt kodeord?
Opret profil
VEJFORUM  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk