PROGRAMINDLÆGUDSTILLINGHVEM ER VI?
  Søg
Temaer på Vejforum 2018
Veje, mennesker og teknologi
Hvordan kan vejsektoren bedst bidrage til at øge mobilitet og understøtte miljørigtig, sikker og effektiv transport af varer og mennesker? Det handler om meget mere end teknik, og Vejforums faste tema ”Veje, mennesker og teknologi” spejler dette, og rummer alt fra trafikadfærd til vejjura og store anlægsarbejder. Forslag til bidrag til Vejforum 2018 skal indsendes senest d. 25. maj og vi lægger vægt på nyhedsværdi og efterspørger nye inspirerende indlæg og ny viden inden for Vejforums tre emner ”Planlægning og forvaltning”, ”Anlæg og drift” og ”Trafik og transport”. Så tænk ud af boxen!

Vejforums faggruppe lægger vægt på, at bidrag til Vejforum 2018 relateres til et af nedenstående temaer indenfor de tre emner:

»Anlæg & drift

Udbud og kontrakter
- Rådgiverudbud – Anlægsudbud - Driftsudbud
Projektering
- Dimensionering - 3D – BIM - Alle vejens elementer
Anlæg
- Store anlæg - Cykelstier, rundkørsler, bump - Signalanlæg og gadelys, undtagen ITS - Større renoveringer og ombygninger
Drift
- Alle vejens elementer – Entrepriser - Nye løsninger – Vinter - Asset Management
Trafikafvikling ved vejarbejder

»Trafik & Transport

Mobilitet
- Fremkommelighed – Cykelstier – ITS – Trafikplanlægning – MAAS - Transportplanlægning
Trafiksikkerhed
- Kampagner – Analyser - Konkrete projekter - Samarbejde
Tilgængelighed
- Analyser - Konkrete projekter - Samarbejde
Kollektiv trafik
- Kampagner - Multimodal transport – Samarbejde – Analyser - Konkrete projekter
Adfærd i trafikken
- Kampagner – Analyser - Konkrete projekter - Samarbejde

»Planlægning & forvaltning

Klima & Miljø
- LAR – Støj – Luftforurening – Afvanding - Cirkulær økonomi - Blue spots – VVM – Klimatilpasning - Planlægning
Design
- Vejudstyr – Innovation - Vejens indretning – ITS
Jura
- Vejlovgivning - Råden over vej – Udbudsregler – Vejregler - Internationale standarder
Ledelse
- Rekruttering – Digitalisering - Embedsværk / politiker - Synliggørelse af vejområdet
Kommunikation
- Borgerinddragelse - Den gode dialog - Samarbejde i sektoren - Midlertidige vejlukninger ved arrangementer

Vejforums repræsentantskab ønsker at invitere internationale bidrag til Vejforum 2018 for at skabe et internationalt udsyn på Vejforum. Repræsentantskabet har derfor nedsat en gruppe på højt niveau, som gennem deres netværk inviterer internationale indlægsholdere indenfor de tre strategiske temaer.


KONTAKT VEJFORUM
Sekretariatet
Organisationen
Sæt kryds i kalenderen!
Følg Vejforum!
Login
Email:
Kodeord:
Glemt kodeord?
Opret profil
VEJFORUM  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vejforum.dk  |  info@vejforum.dk