PROGRAMINDLÆGUDSTILLINGHVEM ER VI?
  Søg
Temaer på Vejforum 2020
Veje, mennesker og teknologi
Tilmeldingsfristen for bidrag til Vejforum 2020 er den 25. maj. Vejforums faggruppe vurderer de modtagne bidrag og giver besked, om bidraget er accepteret. Der er lagt vægt på, at bidrag relateres til et af nedenstående temaer indenfor de to emner:

Planlægning, trafik og transport

»Mobilitet
»Trafiksikkerhed og tilgængelighed
»Trafikafvikling og fremkommelighed
»Trafikplanlægning og -analyser
»VVM
»Klimatilpasning og LAR
»Kollektiv trafik
»Lette trafikanter
»ITS
»Trafiksignaler
»Erhvervstransport og transportplanlægning
»Autonome systemer (køretøjsteknologier)
»Støjplanlægning

Udbud, anlæg og drift

»Udbud og kontrakter fx ABR18 og AB18
»Det digitale anlæg fx BIM, IKT
»Projektering
»Anlægsprojekter
»Trafikafvikling ved omkørsler og vejarbejder
»Vejdrift
»Drift af grønne områder ved vejen
»Asset management
»Belægninger
»Vintertjeneste
»Vejlovgivning
»Vejens udstyr fx belysning, støjafskærmning

Vejforums repræsentantskab vil gennem deres netværk invitere internationale bidrag fra vejsektorens eksperter og nøglepersoner for at skabe et internationalt udsyn på Vejforum.

PROGRAM - OVERBLIK >>
DETALJERET PROGRAM >>
TYPER AF BIDRAG >>
KONTAKT VEJFORUM
Sekretariatet
Organisationen
Sæt kryds i kalenderen!
Følg Vejforum!
Login
Email:
Kodeord:
Glemt kodeord?
Opret profil
VEJFORUM  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk