Busplan
Til og fra Hotel Villa Gulle
Onsdag:
17.45 Nyborg Strand
-> Hotel Villa Gulle
18.30 Hotel Villa Gulle
-> Nyborg Strand
23.30 Nyborg Strand
-> Hotel Villa Gulle
01.00 Nyborg Strand
-> HotelVilla Gulle

Torsdag:
08.30 Hotel Villa Gulle
-> Nyborg Strand